Friday, April 24, 2009

Pembelajaran pada 24 April 2009


Berikut merupakan proses pembelajaran blog pada hari ini iaitu pada 24 April 2009.

Thursday, April 23, 2009

Internet Rosak


Gangguan internet telah berlaku pada 20-22 April 2009. Gambar tersebut merupakan usaha oleh SC Melaka iaitu En Ismail dalam membaiki masalah tersebut. Akhirnya, Alhamdulillah masalah itu telah dapat diatasi. Terima kasih banyak-banyak pada En Ismail di atas keprihatinan dan kebijasanaan beliau.

Thursday, April 9, 2009

Proses Pembelajaran ICT

Ini merupakan proses pembelajaran ICT golongan remaja. Beginilah suasana tiap-tiap hari ketika waktu operasi PPIK. Kebanyakkan pengguna PPIK ini adalah golongan remaja dan belia.

Proses Pemasangan Streamyx

Proses pemasangan streamyx pada 07/03/2009 pada pukul 11.30 pagi. Pemasangan ini telah dilakukan oleh pihak TM. Alhamdulillah, akhirnya dapat juga streamyx di PPIK Lubok Cina.